SKIOLD Sustainable earth of the future

Vì sao nên chọn SKIOLD?

Chúng tôi tin tưởng vào hành vi có trách nhiệm, các giải pháp bền vững và sản xuất lương thực tốt hơn trong tương lai

Canh tác bền vững và chế biến công nghiệp

SKIOLD mong muốn tạo ra sự khác biệt trong việc thúc đẩy canh tác bền vững hơn bao giờ hết và chế biến lương thực, thực phẩm công nghiệp. Đối với - và cùng với - các bên liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, SKIOLD phát triển các thiết bị và giải pháp sáng tạo để canh tác có trách nhiệm và sản xuất công nghiệp nhằm tăng cường phúc lợi cho động vật và con người cũng như giảm tác động của môi trường.

Từ đồng ruộng đến chăn nuôi

SKIOLD chúng tôi coi đó là trách nhiệm của mình trong việc cung cấp cho khách hàng những thiết bị tiên tiến cho toàn bộ chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến chăn nuôi - không phụ thuộc vào việc bạn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững hay chế biến nguyên liệu thô. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các thiết bị chế biến hạt giống, xử lý ngũ cốc, xay xát thức ăn chăn nuôi cũng như chăn nuôi gia cầm, lợn và gia súc. Các giải pháp toàn tuyến của chúng tôi được tạo thành từ các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, đáng tin cậy và giá cả phải chăng nhất, tất cả đều làm tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn và hỗ trợ bạn trong nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và dấu chân của bạn vào thiên nhiên.

SKIOLD và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Đất nông nghiệp là một nguồn tài nguyên hạn chế và với vị thế vững chắc của mình trên thị trường, chúng tôi cố gắng cho phép nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp thức ăn tốt hơn cho dân số ngày càng tăng trên thế giới bằng cách tối đa hóa sản lượng và lợi nhuận của bạn.

Chúng tôi nhận thấy mình chủ yếu đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững 2 và 12 của Liên hợp quốc, cụ thể là tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm với mục tiêu chấm dứt nạn đói bằng cách làm cho thực phẩm an toàn và có sẵn ở khắp mọi nơi.

Thức ăn cho thế hệ tương lai

Là một thương hiệu quốc tế, dẫn đầu trên thị trường, SKIOLD mong muốn tạo ra sự khác biệt trong việc cung cấp thực phẩm cho tất cả con người với tác động tối thiểu đến toàn cầu và tài nguyên thiên nhiên của nó. SKIOLD cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh để làm sạch nguồn nguyên liệu, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng năng suất. Nguồn gốc sâu xa của chúng tôi từ truyền thống Đan Mạch về công nghệ xanh nhưng hiệu quả cam kết chúng tôi sản xuất thực phẩm an toàn, đủ chất và bền vững cho tất cả các thế hệ sau.

Chúng tôi tin tưởng vào việc biến đổi thế giới tại địa phương và toàn cầu thông qua hành vi có trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp từ đồng ruộng đến chăn nuôi.