GIẢI PHÁP CẢI TIẾN

CÔNG NGHỆ NUÔI VÀ THỨC ĂN

TIN TỪC SKIOLD

Giữ kết nối, khám phá những cải tiến và câu chuyện mới nhất từ SKIOLD và lấy cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn.

Giảm mức độc tố nấm mốc lên đến 90%

Đạt được kết quả tốt nhất bằng cách làm sạch và phân loại cây trồng và ngũ cốc

Hanh Phuc Rice

Installation of the largest paddy rice handling and storage facility in Vietnam

Đọc thêm FEED / GRAIN

Successful milk production in South East Asia

Producing its own feed increased yield and reduced costs for feed by up to 60%

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.