SKIOLD từ năm 1877

Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng tử Henrik đến thăm chúng tôi

Theo chúng tôi

Lịch sử SKIOLD

SKIOLD được thành lập vào năm 1877 tại Đan Mạch, nhưng đã phát triển thành một công ty quốc tế lớn

 

1877

  

SKIOLD A/S Được thành lập vào năm 1877 gọi là Sæby Jernstøberi og Maskinværksted (Sæby Tiệm sắt đúc và máy móc).

1927

 

Gia đình Hougaard tiếp quản SKIOLD.

1988

 

SKIOLD datamix a/s được mua lại

2000

 

Echberg Fodringssystemer (Hệ thống cho ăn Echberg ) va Hệ thống thông gió Echberg đuợc mua lại

2006

 

SKIOLD Echberg A/S và SKIOLD Sæby A/S hợp thành một công ty, SKIOLD A/S.

2006

 

SKIOLD datamix ở Thụy Điển được thành lập.

2007

 

SKIOLD A/S Thu đuợc 100% của BL ở Ba Lan, rồi được đổi tên thành SKIOLD BL.

2008

 

LLC SKIOLD ở Nga được thành lập (văn phòng chính).

2011

 

SKIOLD VMS tại Úc được thu lại 50%.

2012

 

SKIOLD A/S tiếp quản ACEMO ở Pháp .

2012

 

SKIOLD A/S tiếp quản DAMAS. DAMAS được thành lập vào năm 1863 bởi Jens Nielsen. Xem kỷ yếu của chúng tôi

2012

 

SKIOLD Qingdao Ở Trung Quốc được thành lập .

2014

 

SKIOLD Ukraine được thành lập.

2014

 

SKIOLD Bemvig tại Úc được thu lại 50%.

2015

 

SKIOLD Vietnam is established.

2017

 

Family Hougaard sells the company to Solix.

2018

 

SKIOLD acquires LANDMECO, which is renamed to SKIOLD LANDMECO

2019

 

SKIOLD acquires JYDEN, which is renamed to SKIOLD JYDEN

2019

 

SKIOLD acquires the remaining 50% of SKIOLD VMS and SKIOLD Bemvig

2020

 

SKIOLD acquires Rotecna in Spain

2021

 

SKIOLD JYDEN merger into SKIOLD GROUP