Hãy đến và gặp chúng tôi

Chúng tôi có triển lãm vòng quanh thế giới và chúng tôi rất mong được gặp bạn.

Thụy Điển

Borgeby Fältdagar 2020

Location: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred
Date: 24/06-2020 (00:00) - 25/06-2020 (00:00)
Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Gia cầm / Cattle

nước Thái Lan

VICTAM, Bangkok

Location: Bitec, Bangkok International Trade Center, 88 Debaratna road(km.1), Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
Date: 09/07-2020 (00:00) - 11/07-2020 (00:00)

Want to know more about why you should buy a SKIOLD Feed Mill or Rice Storage Plant? Meet SKIOLD at the VICTAM exhibition, where we will be ready to talk about our latest innovations within state of the art feed mills and large storage solutions for grain and rice.


We look forward to seeing you at the Victam Exhibition.


 

Exhibition chế-biến-hạt / Ngũ-cốc / Nhà máy thức ăn

Việt Nam

Vietstock 2020

Location: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) | Ho Chi Minh City | Vietnam
Date: 14/10-2020 (00:00) - 16/10-2020 (00:00)

Meet SKIOLD at the Vietstock Exhibition, where we among others will show some of our high quality solutions for rice storage, feed milling and feeding of livestock.


 

Exhibitions chế-biến-hạt / Ngũ-cốc / Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Gia cầm

Thụy Điển

Elmia Lantbruk

Location: Elmiavägen 11, SE-554 54 JÖNKÖPING
Date: 21/10-2020 (00:00) - 23/10-2020 (00:00)
Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Gia cầm / Cattle

Romania

Indagra

Location: Romexpo, Marasti Blvd., no. 65-67, district 1, Bucharest, Romania
Date: 28/10-2020 (00:00) - 01/11-2020 (00:00)

Meet SKIOLD at the Indagra Exhibition, where we will show some of our equipment for pig feeding, penning, poultry and feed milling.

Exhibition Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Gia cầm / Cattle

Nước Đức

EuroTier 2020

Date: 17/11-2020 (00:00) - 20/11-2020 (00:00)

Meet SKIOLD at the EuroTier exhibition where we show some of our latest innovations within pig and poultry farming.

Exhibition Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Gia cầm / Cattle