Hãy đến và gặp chúng tôi

Chúng tôi có triển lãm vòng quanh thế giới và chúng tôi rất mong được gặp bạn.

Thụy Điển

Borgeby Fältdagar 2020

Location: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred
Date: 26/06-2024 (00:00) - 27/06-2024 (00:00)
Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Gia cầm

Pháp

Space

Location: Parc des Expos de Rennes
Date: 17/09-2024 (09:00) - 19/09-2024 (18:00)

Meet SKIOLD at the Space Exhibition in Rennes, where we will show some of our equipment for pig feeding, penning, poultry and feed milling.

Exhibition Nhà máy thức ăn / Trang trại heo

Pháp

Sommet de l'Elevage

Location: Grande Halle d'Auvergne, Plaine de Sarliève 63800 Cournon
Date: 01/10-2024 (09:00) - 04/10-2024 (18:00)

Meet SKIOLD at the "Sommet de l’Élevage" Exhibition in Cournon, where we will show some of our equipment for pig feeding, penning, poultry and feed milling.

Exhibition Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Cattle