Hãy đến và gặp chúng tôi

Chúng tôi có triển lãm vòng quanh thế giới và chúng tôi rất mong được gặp bạn.

Pháp

Space

Location: Parc des Expos de Rennes
Date: 14/09-2021 (00:00) - 16/09-2021 (00:00)

Meet SKIOLD at the Space Exhibition in Rennes, where we will show some of our equipment for pig feeding, penning, poultry and feed milling.

Exhibition Ngũ-cốc / Nhà máy thức ăn / Trang trại heo / Gia cầm