Các giải pháp tiểu khí hậu

Chúng tôi phát triển hệ thống của chúng tôi trong hợp tác chặt chẽ với khách hàng và chuyên gia

SKIOLD cung cấp các giải pháp tiểu khí hậu hoàn chỉnh cho trang trại heo. Chúng tôi nỗ lực tiên phong và phát triển các hệ thống riêng của mình với sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia và nông dân.

Khí hậu trong chuồng heo nên tốt cho vật nuôi và nhân viên của bạn, cũng như cho hiệu quả hoạt động và môi trường. Do đó SKIOLD làm việc liên tục để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa độ tin cậy cho tất cả các hệ thống tiểu khí hậu của chúng tôi.

Nhóm kỹ sư phần cứng và phần mềm của chúng tôi phụ trách việc phát triển liên tục của một nền tảng chung để kiểm soát quy trình. VisioVent kiểm soát tất cả các giải pháp khí hậu bao gồm thông gió, kiểm soát không khí, hệ thống thông gió đường ống và hệ thống thông gió đường ống kép, cũng như các sản phẩm sưởi ấm và làm lạnh liên quan.