Theo chúng tôi

Thiết bị

Các hệ thống trang trại của SKIOLD gồm các trang trại có thiết bị đơn giản đến các trang trại đồng bộ hoàn chỉnh. Với các hệ thống cho ăn khô hoặc, cho ăn lỏng, kiểm soát khí hậu, trạm cho ăn điện tử và các PC điều khiển hoàn chỉnh

Khách hàng sẽ nhận được công nghệ tốt nhất từ nhà cung cấp có kinh nghiệm nhất trên thị trường khi nói đến cho ăn khô, cho ăn lỏng, kiểm soát khí hậu, trạm cho ăn điện tử, máng ăn, kiểm soát toàn bộ và kết nối internet. SKIOLD cũng là đối tác kinh doanh phù hợp nếu bạn cần thiết bị thay thế, dịch vụ và bảo dưỡng.

Chúng tôi đã phát triển kế hoạch bảo trì hoàn chỉnh trong tất cả các loại sản phẩm để đảm bảo trang trại của bạn hoạt động hiệu quả với thời gian nhàn rỗi tối thiểu.

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.