Hệ thống cho ăn lỏng

Hệ thống cho ăn lỏng từ SKIOLD giúp cho việc cho ăn hiệu quả và đơn giản

Chúng tôi có một số giải pháp từ một hệ thống tiêu chuẩn đơn giản chỉ với một máy trộn tới các hệ thống tiên tiến và hệ thống đa năng với một số máy trộn và bể chứa.

Các nguyên tắc của cho ăn lỏng

Hệ thống định mức truyền thống

Hệ thống các định mức được hiểu là một hệ thống nạp thức ăn lỏng được lắp đặt theo cách truyền thống. Thức ăn vẫn còn trong ống giữa các máy cho ăn. Trong loại hệ thống này, DistriWin có thể tính toán số lượng các thành phần riêng lẻ nằm cả trong bể trộn lẫn và trong tất cả các bộ phận của hệ thống đường ống. Do đó hệ thống có khả năng cân bằng các công thức khác nhau. Tùy thuộc vào điều kiện hiện tại khi trộn thức ăn là gì mà sẽ có một hỗn hợp thức ăn tốt nhất. DistriWin sẽ luôn luôn cho bạn biết chính xác những gì đang được cho ăn và tự nó điều chỉnh cho những thay đổi về giá trị thức ăn và lượng chất lỏng.

Feed-push-feed
Nguyên tắc này là sự mở rộng của hệ thống tiêu chuẩn, nhưng thông thường bao gồm 2 bồn trộn, mỗi cái theo một công thức. Các công thức đầu tiên được phân phối từ một bồn trộn, và sau đó hàm lượng của mạch được trao đổi với các công thức từ bồn trộn khác. Các thức ăn của công thức đầu tiên bây giờ được đẩy trở lại vào bồn trộn, nơi vừa được đẩy ra. Loại hệ thống này thường được sử dụng cho heo thịt, nơi có sự thay đổi công thức vào giữa thời kỳ tăng trưởng.

Cho ăn lỏng không chứa cặn
Về cơ bản hệ thống bao gồm bồn trộn (máy trộn thức ăn lỏng) và bể chứa chất lỏng. Bể chứa chất lỏng trộn một lượng chất lỏng, cần thiết cho việc cho ăn. Lượng chất lỏng này sau đó được bơm qua mạch nguồn và trở lại bồn trộn (máy trộn thức ăn lỏng). Khi phân phối thức ăn bắt đầu, thức ăn từ bồn trộn được đẩy vào mạch nguồn, và chất lỏng bên trong mạch quay trở lại bồn chứa chất lỏng. Khi bồn trộn rỗng, hệ thống thay đổi ngược lại và bắt đầu bơm từ bể chứa chất lỏng, và việc phân phối thức ăn vẫn tiếp tục cho đến khi hết thức ăn trong mạch. Theo cách này, chỉ có chất lỏng còn lại bên trong mạch. Cho ăn lỏng không chứa cặn đảm bảo rằng chỉ có thức ăn tươi được phân phối, dẫn đến tiêu thụ thức ăn tốt hơn.

Cho ăn lỏng ad-lib
Nhiều năm kinh nghiệm với việc cho ăn ad-lib đã dẫn đến một chương trình độc đáo với các chức năng hữu ích như ví dụ:

  • Tự động tính sự thèm ăn ở những thời điểm khác nhau trong ngày

  • Tính toán tự động số lượng hỗn hợp

  • Báo động sực chán ăn ở một số van

  • Lựa chọn số lượng yêu cầu cho mỗi lần cho mỗi van

  • Hạn chế lượng thức ăn cho vào mỗi van

Đây là tất cả các chức năng đã được chứng minh là công cụ hữu ích để thực hiện thành công hệ thống ad-lib.

Cho ăn theo giai đoạn

Nguyên tắc cơ bản trong hệ thống cho ăn theo giai đoạn là 2 thùng trộn riêng biệt tạo nên một công thức với hàm lượng protein cao tương ứng. Từ mỗi thùng trộn, một mạch riêng biệt sẽ dẫn đến các chuồng. Các đường ống chạy song song trên lồng, và thông qua một van thức ăn từ mỗi đường ống này được kết nối với ống thả của mỗi cây lồng. Khi 2 van mở cùng một lúc, có thể trộn hỗn hợp protein chính xác, để điều chỉnh theo giai đoạn tăng trưởng của lợn. Bên cạnh lợi nhuận trong tiêu thụ thức ăn, bạn sẽ giảm đáng kể lượng phốt pho và nitơ trong phân.

Cần biết thêm? Đọc thêm về hệ thống cho ăn chất lỏng của chúng tôi bên dưới - hoặc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN