SKIOLD tiếp tục tăng trưởng ở Việt Nam

Hợp đồng thứ ba cho cùng một khách hàng

SKIOLD đã ký một hợp đồng với một khách hàng lớn của Việt Nam cho các trang trại toàn diện về hệ thống chuồng trại, sản xuất thức ăn, hệ thống thu phân và hệ thống thông gió cho một trang trại heo. Chúng tôi rất tự hào khi giành được hợp đồng này vì khách hàng này là một trong những khách hàng lớn hàng đầu trên thị trường. Đây là hợp đồng thứ ba cho trang trại heo mà SKIOLD cung cấp cho khách hàng này trong vòng 14 tháng qua.


Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 5 trên thế giới, và SKIOLD Việt Nam đã là một trong những người chơi lớn nhất về giải pháp chuồng trại tổng thể ở tại Việt Nam.


 


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo