Pig farm in virtual reality

SKIOLD Thực tế ảo

Chúng tôi trình bày công nghệ mới nhất trong thực tế ảo và chụp ảnh 3D

Đi bộ 1 vòng quanh nhà máy thức ăn hoặc trại nuôi heo - cảm nhận như bạn đang ở đó.


Chúng tôi đã ở ba địa điểm khác nhau ở Đan Mạch để quay phim các nhà máy thức ăn chăn nuôi và trang trại lợn


Nhà máy nghiền thức ăn với thức ăn dư và thức ăn khô cho từng giai đoạn


Trại nuôi heo với cho ăn thức ăn khô và cho ăn khô nhiều giai đoạn


Nhà máy thức ăn gia súc với Máy nghiền đĩa SK10 và máy trộn trục ngang


Chuồng cho heo nái mang thai với cho ăn thức ăn khô và giải pháp tiểu khí hậu hoàn chỉnh


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo