SKIOLD & LANDMECO và dự án trại gà thịt đầu tiên tại Việt Nam

Dự án trang trại gồm 14 nhà gà, tổng công suất 490,000 con

LANDMECO – Công ty con thuộc Tập đoàn SKIOLD đã chính thức có được dự án trại gà thịt đầu tiên ở thị trường Việt Nam. Dự án bao gồm hệ thống đường ăn, đường uống và vít tải cám cho 14 nhà gà, với công suất 490,000 con, được ký kết tại Đan Mạch giữa Đại diện Công ty Đức Minh – Giám đốc điều hành, Bà Ngô Thị Làn, và Đại diện SKIOLD & Landmeco – Giám đốc kinh doanh Quốc tế, Ông Alex Dybdal. Đây là trang trại đầu tiên trong dự án lớn gồm nhiều trang trại dự kiến sẽ được thực hiện hóa trong những năm tới.


Tìm hiều thêm thông tin về LANDMECO – thành viên của Tập đoàn SKIOLD tại đây.


Cập nhật;Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo