Giảm mycotoxins tới 90%

Sigma – Máy duy nhất trên thế giới làm giảm độc tố mycotoxin trong ngũ cốc đáng kể

Điều quan trọng là phải giảm mức độc tố tấn công ngũ cốc và thực vật. Xử lý không đúng cách đối với hạt bị nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật nếu ăn vào. Skiold-Damas đã phát triển máy làm sạch duy nhất trên thế giới, có khả năng làm tăng đáng kể sự vệ sinh của hạt, và có thể GỈAM được mycotixin tới 90%. Đã được chứng minh bởi IFF / Đức.


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo