Khách hàng mới ở Úc - thức ăn gia súc

SKIOLD đã bán một nhà máy nghiền thức ăn chăn nuôi cho một khách hàng Úc

SKIOLD VMS vừa kí kết một hợp đồng nhà máy trộn SKIOLD hoàn chỉnh hoàn toàn mới cho một lô thức ăn gia súc. Hệ thống sẽ nghiền 5 loại ngũ cốc khác nhau ở các độ nghiền khác nhau, bổ sung các chất protein và các khoáng chất, và trộn tất cả lại với nhau. Nó cũng sẽ tự động cung cấp thức ăn cho hệ thống cho ăn gia súc trong bốn ô chuồng khác nhau, có nghĩa là nông dân có thể không cần làm công việc chuồng trại mà hệ thống của SKIOLD sẽ thực hiện tất cả việc cho gia súc ăn.


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo