Địa chỉ văn phòng mới

Ho Chi Minh City

Hy vọng sẽ gặp bạn ở đó


SKIOLD VIETNAM
Unit 2405, 24th floor, Pearl Plaza Building 
No. 561A Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC, 


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo