Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho trang trại 1400 con bò sữa

Nâng cao sức khỏe của những con bò, từ đó đem lại năng suất cao hơn

Cùng khám phá trang trại bò sữa với giải pháp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của SKIOLD. Trang trại có 1400 con bò Jersey và nhiều loại bò khác, bao gồm bê, bò cái và tất cả thức ăn thô. Một trang trại hoàn toàn mới với các giải pháp hậu cần chất lượng cao và tiết kiệm chi phí, bởi vậy họ có thể sản xuất sữa với giá thành ít hơn 27 euro cents một lít. Họ đã đầu tư vào một hệ thống cho ăn tự động cung cấp bởi SKIOLD. “Độ pha trộn chính xác của hệ thống SKIOLD đã giúp cho những con bò có sức khỏe tốt hơn, đem lại năng suất cao hơn. Nhưng yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt đó là chúng tôi có thể tiết kiệm được hơn một nửa thời gian công việc.” Xem đoạn phim để tìm hiểu thêm về trang trại và giải pháp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của họ.


Giải pháp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi:
Xem thêm Giải pháp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho bê – 2500 con


Liên hệ

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy chế biến hạt – Ukraine

OILYAR chế biến hạt cải dầu, đậu nành và hướng dương

Đọc thêm Chế biến hạt

Chúng rất dài và bạn có thể rút ngắn chúng lại một chút

Tôi sẽ làm cho chúng như những câu chuyện tham khảo trên trang web

Đọc thêm Chế biến hạt / Ngũ cốc

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo