Khách hàng chăn nuôi của SKIOLD ở Úc chọn FlexMix

SKIOLD đã bán một nhà máy thức ăn với kiểm soát FlexMix

SKIOLD VMS đã ủy nhiệm một nhà máy trộn tự động SKIOLD hoàn toàn mới cho một lô thức ăn chăn nuôi. Hệ thống sẽ nghiền 5 hạt khác nhau ở những lần nghiền khác nhau, bổ sung protein và khoáng chất, và trộn đều. Nó cũng sẽ tự động cung cấp lương thực cho người chăn nuôi gia súc ở bốn kho khác nhau, có nghĩa là nông dân có thể không làm công việc nuôi trồng trong khi hệ thống của SKIOLD chăn nuôi gia súc..

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy chế biến hạt – Ukraine

OILYAR chế biến hạt cải dầu, đậu nành và hướng dương

Đọc thêm Chế biến hạt

Chúng rất dài và bạn có thể rút ngắn chúng lại một chút

Tôi sẽ làm cho chúng như những câu chuyện tham khảo trên trang web

Đọc thêm Chế biến hạt / Ngũ cốc

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo