Máy tính điều khiển

Tạo nên sự khác biệt cho giá trị nội tại

Theo chúng tôi

FlexMix điều khiển các nhà máy sản xuất thức ăn

Hệ thống điều khiển máy tính SKIOLDs

Sản xuất thức ăn hiện đại đặt ra yêu cầu về điều khiển và kiểm soát việc sản xuất, và FlexMix là giải pháp của SKIOLD. Trong quá trình phát triển, chúng tôi rất coi trọng tính linh hoạt và tính thân thiện với người sử dụng để việc vận hành hàng ngày không gặp rắc rối, dễ dàng thích ứng với việc mở rộng, và các yêu cầu mới, cung cấp một cái nhìn tổng quan về sản xuất và dễ dàng tiếp cận với những dữ liệu cần thiết để kiểm soát hiệu quả.

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.