Máy trộn thức ăn

SKIOLD cung cấp máy trộn nghiêng, máy trộn ngang, máy trộn cánh khuấy và máy trộn mẻ nhỏ cho mọi mục đích và khả năng.

Một nguyên liệu thô không đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn cho gia súc. Chế độ dinh dưỡng cân bằng và đồng nhất đòi hỏi sự kết hợp pha trộn các thành phần khác nhau. Thành phần và tính chất của các nguyên liệu thô được trộn, và yêu cầu về thời gian trộn, là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn loại máy trộn.

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.