FlexMix điều khiển các nhà máy sản xuất thức ăn

Truy xuất nguồn gốc đầy đủ và quản lý dữ liệu từ đầu đến cuối

Sản xuất thức ăn chăn nuôi đòi hỏi phải kiểm soát và tổng quan toàn bộ quá trình. Điều khiển và tự động hóa nhà máy thức ăn chăn nuôi SKIOLD FlexMix cung cấp truy nguyên nguồn gốc, giám sát và quản lý dữ liệu sản xuất thức ăn, và tối đa hóa giá trị bằng cách kiểm soát chuỗi cung ứng để đảm bảo cả chất lượng thức ăn và an toàn thực phẩm cao.

Chúng tôi rất coi trọng tính linh hoạt và thân thiện với người dùng để vận hành hàng ngày không gặp sự cố, dễ dàng thích ứng với các tiện ích mở rộng và yêu cầu mới, đồng thời cung cấp tổng quan về sản xuất và dễ dàng truy cập dữ liệu cần thiết để kiểm soát hiệu quả.

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.