Định lượng thành phần

SKIOLD cung cấp nhiều biến thể của hệ thống cân và định lượng nguyên liệu

Định lượng mỗi thành phần trong thức ăn chăn nuôi là một trong những quá trình quan trọng nhưng cũng là một khó khăn. Điều quan trọng cần biết trước là những nguyên liệu mà hệ thống định lượng phải xử lý, và với số lượng bao nhiêu.

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.