Thiết kế nhà máy

Chúng tôi đảm bảo giải pháp tối ưu cho tương lai - đúng thời gian và hợp ngân sách

Theo chúng tôi

Thiết kế nhà máy

Phân tích chi tiết các mục tiêu của bạn là cơ sở cho một giải pháp tối ưu

Bước đầu tiên để đảm bảo giải pháp tối ưu cho nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi SKIOLD là đối thoại về các yêu cầu và nhu cầu liên quan đến nhà máy sản xuất thức ăn. Bất kỳ mục tiêu hoạt động trong tương lai nào cũng phải được xem xét.

Bước tiếp theo là trình bày giải pháp đề xuất của chúng tôi, bao gồm đối thoại về việc thực hiện dự án. Ở giai đoạn này, chúng tôi cũng thảo luận các vấn đề tài chính và hợp đồng.

Sau khi khách hàng đã chấp thuận giải pháp được đề xuất, bước thứ ba chúng tôi sẽ trình bày mặt bằng tổng thể dự án, bản vẽ kỹ thuật 3D, kích thước, tài kiệu kỹ thuật các thiết bị cũng như lưu đồ kỹ thuật, vv. 

Giai đoạn thứ tư và cuối cùng bao gồm vận chuyển và lắp đặt thiết bị. Hồ sơ vận chuyển và giấy chứng nhận được chuẩn bị theo yêu cầu riêng của từng quốc gia. Sau đó bắt đầu khởi công nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, đào tạo nhân viên vận hành, và ủy thác nhà máy thức ăn đã sẵn sàng. Các tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành và bảo dưỡng của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và hệ thống điều khiển tất nhiên cũng được bao gồm trong khi chuyển giao nhà máy SKIOLD.

Sau khi nhà máy sản xuất thức ăn đi vào hoạt động, quá trình sản xuất cám thành phẩm bắt đầu. Từ thời điểm này, chúng tôi cung cấp dịch vụ và bảo trì do nhân viên có tay nghề của chúng tôi thực hiện, hoặc trên trang web hoặc trực tuyến thông qua internet. Thay đổi trong sản xuất hoặc trong tình hình thị trường có thể thay đổi các yêu cầu cho các nhà máy sản xuất thức ăn. Thiết kế linh hoạt của các nhà máy thức ăn chăn nuôi SKIOLD cho phép việc nâng cấp nhà máy dễ dàng, ví dụ: Công suất hoặc mức độ tự động hóa.

Bản vẽ
Các nhân viên có trình độ cao của SKIOLD xây dựng các bản vẽ 3D chi tiết, cùng với bản vẽ Autocad, để khách hàng dễ hình dung vị trí của thiết bị và cách thiết lập nhà máy hoàn chỉnh, và các bên liên quan có được bản vẽ đầy đủ và toàn diện cho các khu nhà, nền móng, lắp đặt, cáp v.v..

Tài liệu
Các sơ đồ lưu đồ kỹ thuật và tài liệu điện được thực hiện theo cách sao cho có thể bổ sung hoặc nâng cấp các bộ phận trong nhà máy. Các hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì được bao gồm trong phạm vi cung cấp. Tất cả các giấy tờ và giấy chứng nhận vận chuyển cần thiết được chuẩn bị theo yêu cầu riêng của từng quốc gia.