Nhà máy xử lý các loại hạt cỏ

Các chuyên gia làm sạch và phân loại các loại hạt cỏ

Theo chúng tôi

Nhà máy xử lý các loại hạt giống cỏ

Làm sạch và phân loại hạt giống cỏ 3,5 tấn / giờ

Đây là một ví dụ của một nhà máy hạt giống cỏ có công suất 3,5 tấn mỗi giờ. Giải pháp này bao gồm các sản phẩm được đề cập dưới đây, để tối ưu hóa cho các nhu cầu cao về chất lượng hạt giống cỏ

 

OMEGA (Làm sạch sơ bộ)

HAMBO (Máy chải)

OMEGA (Máy làm sạch hạt giống)

HOTYP (máy phân loại dạng ống)

Đóng gói

Nhà máy xử lý chất thải

 

Chọn SKIOLD Damas một lần nữa

ROYAL Barenbrug - Sản xuất cỏ hàng đầu thế giới

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.