Hố nạp liệu

SKIOLD cung cấp các loại hố nạp liệu khác nhau

Có hai loại hố nạp liệu chính:

Hố nạp nguyên liệu thô dễ chảy: Nguyên liệu được đổ vào thùng chứa hình phễu, từ đó nguyên liệu được chuyển đi bằng vít tải hoặc gầu tải trung tâm.

Hố nạp đối với các nguyên liệu thô không chảy dễ dàng: Hầu hết các nguyên liệu thô không dễ chảy, và nguyên liệu thô được tải bằng hệ thống xích tải ngang nằm ở dưới đáy hố nạp liệu.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.