Thiết kế và lên kế hoạch

Tạo nên sự khác biệt cho dự án của bạn

Theo chúng tôi

Giải pháp toàn diện với phân tích, thiết kế và lắp đặt

Một phân tích chi tiết các mục tiêu của khách hàng là rất quan trọng cho một giải pháp tối ưu

Giải pháp tổng thể với phân tích chuyên sâu, thiết kế và lắp đặt.

Phân tích chi tiết các mục tiêu của khách hàng là rất quan trọng cho một giải pháp tối ưu.

Một giải pháp từ SKIOLD Damas là một giải pháp toàn diện khi chúng tôi bắt đầu bằng cách chuyển đổi các yêu cầu và nhu cầu của khách hàng thành chi tiết kỹ thuật của dự án. Bắt đầu dự án một cách chính xác tạo nên tất cả sự khác biệt. 

Chúng tôi có một quy trình bàn giao để đảm bảo hiệu quả sản xuất đã được chứng minh, và người vận hành nhà máy đã được đào tạo, trước khi bàn giao chính thức. Một dự án của SKIOLD thực hiện sẽ chưa hoàn thành trước khi nhà máy vận hành tốt.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.