Nhà máy xử lý các loại hạt cỏ

Các chuyên gia làm sạch và phân loại các loại hạt cỏ

Theo chúng tôi

Nhà máy xử lý các loại hạt giống cỏ

Làm sạch và phân loại hạt giống cỏ 3,5 tấn / giờ

Đây là một ví dụ về nhà máy hạt giống cỏ với công suất 3,5 tấn mỗi giờ. Giải pháp này bao gồm các sản phẩm được đề cập dưới đây được tối ưu hóa cho nhu cầu cao về giống cỏ chất lượng. Thách thức đối với việc làm sạch và phân loại hạt giống cỏ là trọng lượng rất thấp và máy móc phải cực kỳ chính xác.

Bên cạnh thách thức xử lý hạt giống rất nhẹ, chúng tôi cũng thường gặp thách thức xử lý bất kỳ loại hạt cỏ nào khác nhau trong nhà máy sản xuất hạt giống cỏ, có thể có hơn 150 loại cỏ và chúng tôi cần thay đổi nhanh chóng ngoài giờ, điều này SKIOLD Giải pháp Damas có thể xử lý

Đây là một ví dụ của một nhà máy hạt giống cỏ có công suất 3,5 tấn mỗi giờ. Giải pháp này bao gồm các sản phẩm được đề cập dưới đây, để tối ưu hóa cho các nhu cầu cao về chất lượng hạt giống cỏ

 

 

OMEGA (Làm sạch sơ bộ)

HAMBO (Máy chải)

OMEGA (Máy làm sạch hạt giống)

HOTYP (máy phân loại dạng ống)

Đóng gói

Nhà máy xử lý chất thải

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Chọn SKIOLD Damas một lần nữa

ROYAL Barenbrug - Sản xuất cỏ hàng đầu thế giới

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.