Theo chúng tôi

Tìm kiếm giải pháp tài chính

Chúng tôi có một số quỹ và công cụ tài chính từ nhà nước Đan Mạch

Chúng tôi cùng bạn thảo luận các kế hoạch khác nhau cho dự án, sau đó tiến hành cân nhắc đánh giá nguồn vốn cũng như các công cụ tài chính có thể, liên hệ với các đối tác phù hợp và đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình thực hiện.

SKIOLD là công ty đến từ Đan Mạch, bởi vậy chúng tôi có một số quỹ và công cụ tài chính từ nhà nước Đan Mạch; như Cơ quan tín dụng xuất khẩu của Đan Mạch giúp tăng nguồn tài chính và với sự bảo đảm từ EKF, bạn có sự hậu thuẫn của nhà nước Đan Mạch. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

EKF - Denmark’s Export Credit Agency 

IFU - IFU – Investment Fund for Developing Countries

Liên hệ