Ý tưởng, tầm nhìn & giá trị

Tốt nhất là mục tiêu của chúng tôi - chứ không nhất thiết phải là lớn nhất

Ý tưởng và tầm nhìn 
SKIOLD sẽ là sự lựa chọn ưa thích của các nhà cung cấp các thiết bị cho sản xuất thức ăn, cho ăn, và thông gió. Chúng tôi sẽ phát triển thị phần của chúng tôi cho thiết bị nghiền, hệ thống băng tải, và hệ thống sấy cho ngành công nghiệp. Với mối liên kết hợp tác giữa khách hàng và nhân viên có kỹ năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn tiến trước 1 bước trong sự phát triển và trong tương lai.

Tốt nhất là mục tiêu của chúng tôi - chứ không nhất thiết phải là lớn nhất .

 

Các giá trị

  • SỰ HỢP TÁC: Sự hợp tác là từ khóa chính xuyên suốt toàn SKIOLD GROUP.
  • Ý THỨC CHẤT LƯỢNG: Trong tất cả các lĩnh vực, chúng tôi cố gắng sống theo những tham vọng về một mức độ cao vể chất lượng. Giữa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, lời hứa của chúng tôi, và những gì khách hàng của chúng tôi mong đợi phải là sự nhất quán
  • ĐỊNH HƯỚNG VỀ GIẢI PHÁP: Bằng các phương tiện hợp tác và đối thoại cởi mở, chúng ta phải luôn luôn đảm bảo rằng khách hàng của SKIOLD GROUP đạt được cải tiến với các giải pháp mà chúng tôi cung cấp.