SKIOLD là một chuyên gia về Trạm cho ăn điện tử ESF

SKIOLD là một chuyên gia về Trạm cho ăn điện tử EFS

ESF là một trong những hệ thống phổ biến nhất trong chăn nuôi heo ở Đan Mạch. Do đó, một số thử nghiệm đã được thực hiện để xác định cách tốt nhất để sử dụng hệ thống. Bạn có thể có heo nái trong các nhóm thường xuyên hoặc năng động.
Các nhóm thường xuyên thường được hình thành bởi một nhóm hàng tuần và cho tất cả. Bằng cách này, các cuộc tranh phân cấp thống trị sẽ chỉ xảy ra một lần trong chu kỳ mang thai của heo nái.

Các nhóm năng động được hình thành trên cơ sở liên tục, khi các heo nái mới được làm quen vào các khoảng thời gian cố định. SKIOLD tiếp tục phát triển chiến lược quản lý EFS với sự hợp tác của Trung tâm Kiến thức nuôi heo tại Đan Mạch (VSP). Chìa khóa để thành công với EFS trong các lĩnh vực heo nái mang thai là thiết lập các điều kiện thực hành tốt cho heo hậu bị trước khi chúng được đặt trong khu vực mang thai.