Theo chúng tôi

Trang trại heo

Hệ thống trang trại SKIOLD đa dạng từ những thiết bị đơn giản đến các giải pháp tổng thể cho trang trại heo

Bạn nhận được công nghệ tốt tối ưu từ nhà cung cấp có kinh nghiệm nhất trên thị trường khi nói đến hệ thống cho ăn khô, cho ăn lỏng, kiểm soát tiểu khí hậu, trạm cho ăn điện tử, hệ thống chuống trại, hệ thống kiểm soát toàn bộ trại heo và kết nối internet.

Những dự án lớn và nhỏ

Giải pháp toàn diện cho trang trại lợn trên toàn thế giới

Bạn muốn biết thêm?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp bạn với các câu hỏi của bạn.