Xu hướng hàng đầu về canh tác của Đan Mạch

Tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1990's

Ngày càng có nhiều nông dân Đan Mạch muốn chuyển đổi sang canh tác hữu cơ. Người ta cho rằng 1128 nông dân sẽ chuyển sang canh tác hữu cơ trong năm tới, tương ứng với 40.000 ha. Sinh thái Đan Mạch được biết đến với chất lượng cao, và Đan Mạch thực sự có thị phần cao nhất về thực phẩm hữu cơ. Doanh thu từ các sản phẩm hữu cơ tăng gấp đôi từ năm 2007, tăng từ 3,6 tỷ đô la lên gần 7 tỷ đô la. Đồng thời, xuất khẩu đã tăng từ 0,5 tỷ USD năm 2007 lên 1,7 tỷ USD vào năm 2014.(Source:Landbrugsavisen+www.lf.dk)

Do đó, chúng ta thấy có nhu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, điều này có thể đạt được nhờ sản xuất thức ăn nuôi tại chỗ.


Tin tức

Quan hệ đối tác xuyên lục địa tiếp tục mở rộng hơn trong Năm mới

và được kỷ niệm bằng việc trao học bổng và phần thưởng đầy ý nghĩa cho con em các nhân viê…

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Tập đoàn Sao Mai ký thỏa thuận đầu tư chiến lược

với SKIOLD A/S

Đọc thêm Ngũ cốc

SKIOLD ký thỏa thuận hợp tác với Hicon

Tổng thầu thiết kế và xây dựng tại thị trường Việt nam

Đọc thêm SKIOLD