Xu hướng hàng đầu về canh tác của Đan Mạch

Tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1990's

Ngày càng có nhiều nông dân Đan Mạch muốn chuyển đổi sang canh tác hữu cơ. Người ta cho rằng 1128 nông dân sẽ chuyển sang canh tác hữu cơ trong năm tới, tương ứng với 40.000 ha. Sinh thái Đan Mạch được biết đến với chất lượng cao, và Đan Mạch thực sự có thị phần cao nhất về thực phẩm hữu cơ. Doanh thu từ các sản phẩm hữu cơ tăng gấp đôi từ năm 2007, tăng từ 3,6 tỷ đô la lên gần 7 tỷ đô la. Đồng thời, xuất khẩu đã tăng từ 0,5 tỷ USD năm 2007 lên 1,7 tỷ USD vào năm 2014.(Source:Landbrugsavisen+www.lf.dk)

Do đó, chúng ta thấy có nhu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, điều này có thể đạt được nhờ sản xuất thức ăn nuôi tại chỗ.


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt