SKIOLD tiếp tục tăng trưởng ở Việt Nam

Hợp đồng thứ ba cho cùng một khách hàng

SKIOLD đã ký một hợp đồng với một khách hàng lớn của Việt Nam cho các trang trại toàn diện về hệ thống chuồng trại, sản xuất thức ăn, hệ thống thu phân và hệ thống thông gió cho một trang trại heo. Chúng tôi rất tự hào khi giành được hợp đồng này vì khách hàng này là một trong những khách hàng lớn hàng đầu trên thị trường. Đây là hợp đồng thứ ba cho trang trại heo mà SKIOLD cung cấp cho khách hàng này trong vòng 14 tháng qua.


Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 5 trên thế giới, và SKIOLD Việt Nam đã là một trong những người chơi lớn nhất về giải pháp chuồng trại tổng thể ở tại Việt Nam.


 


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt