SKIOLD tiếp tục tăng trưởng ở Việt Nam

Hợp đồng thứ ba cho cùng một khách hàng

SKIOLD đã ký một hợp đồng với một khách hàng lớn của Việt Nam cho các trang trại toàn diện về hệ thống chuồng trại, sản xuất thức ăn, hệ thống thu phân và hệ thống thông gió cho một trang trại heo. Chúng tôi rất tự hào khi giành được hợp đồng này vì khách hàng này là một trong những khách hàng lớn hàng đầu trên thị trường. Đây là hợp đồng thứ ba cho trang trại heo mà SKIOLD cung cấp cho khách hàng này trong vòng 14 tháng qua.


Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 5 trên thế giới, và SKIOLD Việt Nam đã là một trong những người chơi lớn nhất về giải pháp chuồng trại tổng thể ở tại Việt Nam.


 


Tin tức

Quan hệ đối tác xuyên lục địa tiếp tục mở rộng hơn trong Năm mới

và được kỷ niệm bằng việc trao học bổng và phần thưởng đầy ý nghĩa cho con em các nhân viê…

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Tập đoàn Sao Mai ký thỏa thuận đầu tư chiến lược

với SKIOLD A/S

Đọc thêm Ngũ cốc

SKIOLD ký thỏa thuận hợp tác với Hicon

Tổng thầu thiết kế và xây dựng tại thị trường Việt nam

Đọc thêm SKIOLD