Pig farm in virtual reality

SKIOLD Thực tế ảo

Chúng tôi trình bày công nghệ mới nhất trong thực tế ảo và chụp ảnh 3D

Đi bộ 1 vòng quanh nhà máy thức ăn hoặc trại nuôi heo - cảm nhận như bạn đang ở đó.


Chúng tôi đã ở ba địa điểm khác nhau ở Đan Mạch để quay phim các nhà máy thức ăn chăn nuôi và trang trại lợn


Nhà máy nghiền thức ăn với thức ăn dư và thức ăn khô cho từng giai đoạn


Trại nuôi heo với cho ăn thức ăn khô và cho ăn khô nhiều giai đoạn


Nhà máy thức ăn gia súc với Máy nghiền đĩa SK10 và máy trộn trục ngang


Chuồng cho heo nái mang thai với cho ăn thức ăn khô và giải pháp tiểu khí hậu hoàn chỉnh


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt