SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Ông Vũ hiện tại 42 tuổi, đang sinh sống cùng gia đình tại TP HCM. Ông có trình độ học vấn ngành kỹ thuật cơ khí, công nghệ nhà máy cám, chuyên gia an toàn OSHA, và quản lý doanh nghiệp. Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, Ông Vũ cùng với các thành viên còn lại của SKIOLD Asia sẽ góp phần đưa SKIOLD Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 


 +84 28 6288 6804 /  +84 902 646 757 / vv@skiold.com


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo