SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Ông Vũ hiện tại 42 tuổi, đang sinh sống cùng gia đình tại TP HCM. Ông có trình độ học vấn ngành kỹ thuật cơ khí, công nghệ nhà máy cám, chuyên gia an toàn OSHA, và quản lý doanh nghiệp. Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, Ông Vũ cùng với các thành viên còn lại của SKIOLD Asia sẽ góp phần đưa SKIOLD Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 


 +84 28 6288 6804 /  +84 902 646 757 / vv@skiold.com


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt

Nhiều lãnh đạo tỉnh cũng chưa hiểu về CPTPP

NS BlueScope Lysaght Việt Nam & SKIOLD