SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Ông Vũ hiện tại 42 tuổi, đang sinh sống cùng gia đình tại TP HCM. Ông có trình độ học vấn ngành kỹ thuật cơ khí, công nghệ nhà máy cám, chuyên gia an toàn OSHA, và quản lý doanh nghiệp. Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, Ông Vũ cùng với các thành viên còn lại của SKIOLD Asia sẽ góp phần đưa SKIOLD Việt Nam ngày càng lớn mạnh. 


 +84 28 6288 6804 /  +84 902 646 757 / vv@skiold.com


Tin tức

Quan hệ đối tác xuyên lục địa tiếp tục mở rộng hơn trong Năm mới

và được kỷ niệm bằng việc trao học bổng và phần thưởng đầy ý nghĩa cho con em các nhân viê…

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Tập đoàn Sao Mai ký thỏa thuận đầu tư chiến lược

với SKIOLD A/S

Đọc thêm Ngũ cốc

SKIOLD ký thỏa thuận hợp tác với Hicon

Tổng thầu thiết kế và xây dựng tại thị trường Việt nam

Đọc thêm SKIOLD