Giảm mycotoxins tới 90%

Sigma – Máy duy nhất trên thế giới làm giảm độc tố mycotoxin trong ngũ cốc đáng kể

Điều quan trọng là phải giảm mức độc tố tấn công ngũ cốc và thực vật. Xử lý không đúng cách đối với hạt bị nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật nếu ăn vào. Skiold-Damas đã phát triển máy làm sạch duy nhất trên thế giới, có khả năng làm tăng đáng kể sự vệ sinh của hạt, và có thể GỈAM được mycotixin tới 90%. Đã được chứng minh bởi IFF / Đức.


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt