Nhiều lãnh đạo tỉnh cũng chưa hiểu về CPTPP

NS BlueScope Lysaght Việt Nam & SKIOLD

Nói tại Hội thảo CPTPP, chuyên gia Bùi Kim Thùy cho biết chính các địa phương cũng chưa am hiểu về Hiệp định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ngành hàng.

Một trong những sự kiện được cộng đồng doanh nghiệp Việt quan tâm nhất trong tuần này là CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1. 

NS BlueScope Lysaght Việt Nam.


Tin tức

SKIOLD A/S và Jyden Bur A/S sẽ cùng phát triển vững mạnh

SKIOLD mua lại Jyden Bur A / S

Đọc thêm SKIOLD

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.