Nhà kho mới của SKIOLD

SKIOLD đã xây dựng một kho hàng mới 3000 m2 tại Sæby để sử dụng.

Trong những tháng đầu năm 2016, chúng tôi đã mở rộng với một nhà kho mới ở Sæby với diện tích 3000 m2. Nhà kho là một phòng lạnh cách nhiệt để lưu trữ các sản phẩm cho các đơn đặt hàng dự án trong quá trình chuẩn bị cho việc vận chuyển theo đơn đặt hàng hoàn chỉnh. Sau khi đóng cửa nhà máy tại Ikast vào năm 2014, chúng tôi có nhu cầu tạo thêm không gian tại Sæby, đặc biệt khi chúng tôi sản xuất và mua các linh kiện cho các dự án thức ăn chăn nuôi rất lớn do SKIOLD cung cấp. Khối lượng vận chuyển của một dự án thức ăn chăn nuôi thường là 10 xe tải/container, nhưng có thể là hơn 30 xe tải/container cho các dự án lớn nhất. Điều này đòi hỏi nhiều không gian để lưu trữ an toàn cho đến khi vận chuyển.


Nhà kho được trang bị bệ xếp và cho phép tải xe tải vào bên trong tòa nhà, làm cho việc vận chuyển hiệu quả hơn và tạo điều kiện tốt cho nhân viên trong quá trình vận chuyển. Chúng tôi vẫn cần thiết lập vỉa hè trên đường và chỗ để quay đầu. Việc này sẽ hoàn tất trong tuần 29, khi SKIOLD đóng cửa vào những ngày nghỉ. Kho hàng đã được đưa vào sử dụng từ tháng 4 và việc chính thức khai trương được đánh dấu bằng một cuộc bố trí tham quan tự do cho người lao động và gia đình họ vào ngày thứ bảy 15 tháng 5, với cơ hội nhìn thấy nhà kho mới và khu vực khác lân cận - đó là một sự kiện được sắp xếp tốt với khoảng 150 người tham gia.


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo