Kiểm tra thông gió của động cơ PM

Động cơ PM của chúng tôi tiết kiệm năng lượng tới 70%

Chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm rộng rãi tại một trong những nhà máy của khách hàng, nơi chúng tôi lắp một động cơ PM trong một trong những nơi hút khí, có thể điều chỉnh liên tục. Một động cơ điều chỉnh Triac cũng được lắp đặt cùng với máy thông gió. Triac điều chỉnh có nghĩa là động cơ điều chỉnh thông qua điện áp từ 90 volt đến 220 volt. Động cơ PM được đặt thành 230 volt và được điều chỉnh qua 0-10 VDC. điện áp.
Đồng hồ điện được đặt trên cả hai động cơ. Tại 100% thông gió, động cơ Triac sử dụng 380 watt mỗi giờ, và động cơ PM sử dụng 250 watt mỗi giờ. Việc tiết kiệm năng lượng đặc biệt rõ ràng khi nhà máy được điều khiển hướng xuống, trong một số trường hợp tiết kiệm đến 70%. Hiệu quả động cơ càng lớn, thì sự tiết kiệm năng lượng càng nhiều

Tại nhà máy khách hàng của chúng tôi, chúng tôi ước tính tiết kiệm được 190.000 watt mỗi năm nếu họ thay 70 máy thông gió cũ với các kích cỡ khác nhau bằng động cơ PM.


Động cơ PM mới có thể được tích hợp vào bất kỳ loại/thương hiệu thông gió nào.


 


Tin tức

CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Chúng tôi hợp lực trên các nền tảng xã hội của mình

Công ty Rotecna đã chính thức trở thành một thành viên mới của Tập đoàn SKIOLD

Sự kết hợp chiến lược mang lại lợi ích to lớn trong việc cung cấp các giải pháp tổng thể c…

RTD Bắc Giang - Trang trại heo

Các giải pháp tổng thể cho trang trại heo