Khách hàng mới ở Úc - thức ăn gia súc

SKIOLD đã bán một nhà máy nghiền thức ăn chăn nuôi cho một khách hàng Úc

SKIOLD VMS vừa kí kết một hợp đồng nhà máy trộn SKIOLD hoàn chỉnh hoàn toàn mới cho một lô thức ăn gia súc. Hệ thống sẽ nghiền 5 loại ngũ cốc khác nhau ở các độ nghiền khác nhau, bổ sung các chất protein và các khoáng chất, và trộn tất cả lại với nhau. Nó cũng sẽ tự động cung cấp thức ăn cho hệ thống cho ăn gia súc trong bốn ô chuồng khác nhau, có nghĩa là nông dân có thể không cần làm công việc chuồng trại mà hệ thống của SKIOLD sẽ thực hiện tất cả việc cho gia súc ăn.


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt