Hợp đồng thứ ba cho cùng một khách hàng

SKIOLD là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp ‘chìa khoá trao tay’ cho các trang trại heo ở Việt Nam.

SKIOLD đã thành lập văn phòng châu Á đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2012, và tiếp theo là văn phòng tại Việt Nam vào năm 2015. Văn phòng Skiold Việt Nam vừa mới chuyển đến địa điểm mới và rộng hơn. Chúng tôi rất vui mừng về việc SKIOLD đã & đang triển khai các hoạt động ở Châu Á cũng như tiếp tục ký các hợp đồng mới với khách hàng hiện tại. Chúng tôi lần thứ ba ký một hợp đồng mới với cùng một khách hàng tại Việt Nam cho một trang trại heo 1200 con nái


SKIOLD là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp ‘chìa khoá trao tay’ cho các trang trại heo ở Việt Nam. Để tư vấn và làm các trại heo có năng suất cao nhất cho các chủ đầu tư, SKIOLD tập trung vào 5 yếu tố chính: thiết kế tốt nhất với thiết bị chuồng trại và thông gió tối ưu, nguồn giống tốt, thức ăn phù hợp, chương trình dinh dưỡng và vắc xin, cũng như yếu tố quản lý. Cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến toàn diện cho các dự án, SKIOLD đảm bảo một trang trại heo đồng bộ  với hiệu quả cao nhất.


 


Tin tức

Quan hệ đối tác xuyên lục địa tiếp tục mở rộng hơn trong Năm mới

và được kỷ niệm bằng việc trao học bổng và phần thưởng đầy ý nghĩa cho con em các nhân viê…

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Tập đoàn Sao Mai ký thỏa thuận đầu tư chiến lược

với SKIOLD A/S

Đọc thêm Ngũ cốc

SKIOLD ký thỏa thuận hợp tác với Hicon

Tổng thầu thiết kế và xây dựng tại thị trường Việt nam

Đọc thêm SKIOLD