Hợp đồng thứ ba cho cùng một khách hàng

SKIOLD là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp ‘chìa khoá trao tay’ cho các trang trại heo ở Việt Nam.

SKIOLD đã thành lập văn phòng châu Á đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2012, và tiếp theo là văn phòng tại Việt Nam vào năm 2015. Văn phòng Skiold Việt Nam vừa mới chuyển đến địa điểm mới và rộng hơn. Chúng tôi rất vui mừng về việc SKIOLD đã & đang triển khai các hoạt động ở Châu Á cũng như tiếp tục ký các hợp đồng mới với khách hàng hiện tại. Chúng tôi lần thứ ba ký một hợp đồng mới với cùng một khách hàng tại Việt Nam cho một trang trại heo 1200 con nái


SKIOLD là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp ‘chìa khoá trao tay’ cho các trang trại heo ở Việt Nam. Để tư vấn và làm các trại heo có năng suất cao nhất cho các chủ đầu tư, SKIOLD tập trung vào 5 yếu tố chính: thiết kế tốt nhất với thiết bị chuồng trại và thông gió tối ưu, nguồn giống tốt, thức ăn phù hợp, chương trình dinh dưỡng và vắc xin, cũng như yếu tố quản lý. Cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến toàn diện cho các dự án, SKIOLD đảm bảo một trang trại heo đồng bộ  với hiệu quả cao nhất.


 


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt