Dầu Jojoba từ nhà cung cấp lớn nhất thế giới

Chúng tôi đã ký một hợp đồng với Jojoba Israel LTD.

SKIOLD Damas A/S đang làm việc cho một nhà máy lớn của Jojoba Israel LTD, một trong những nhà cung cấp dầu Jojoba lớn nhất trên thế giới. Họ chiết dầu từ hạt mà không có sự tiếp xúc với con người và hóa chất, để đạt được một chất lỏng tinh khiết tự nhiên được sử dụng bởi các ngành công nghiệp mỹ phẩm cao cấp trên toàn thế giới.


SKIOLD Damas đã cung cấp nhà kho, nhà máy làm khô và làm sạch phù hợp với yêu cầu cụ thể của Jojoba Israel. Nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2017.


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt