Chúng tôi đang mở rộng tại Úc

Chúng tôi đã mua thêm đất và mở rộng các cơ sở hiện có

Sự phát triển của thị trường Úc, và chiến lược của SKIOLD để gần với các thị trường cốt lõi, đã dẫn tới việc mở rộng hơn nữa các cơ sở ở Úc. SKIOLD VMS đã bắt đầu xây dựng mở rộng kho và văn phòng hiện tại. Chúng tôi tăng gấp đôi quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm của công ty tại Úc và Châu Đại Dương. Địa phương hóa là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Tập đoàn SKIOLD trong việc gần gũi với thị trường nòng cốt và người tiêu dùng, nhằm cung cấp các sản phẩm của SKIOLD trên toàn thế giới.


 Tin tức

Quan hệ đối tác xuyên lục địa tiếp tục mở rộng hơn trong Năm mới

và được kỷ niệm bằng việc trao học bổng và phần thưởng đầy ý nghĩa cho con em các nhân viê…

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Tập đoàn Sao Mai ký thỏa thuận đầu tư chiến lược

với SKIOLD A/S

Đọc thêm Ngũ cốc

SKIOLD ký thỏa thuận hợp tác với Hicon

Tổng thầu thiết kế và xây dựng tại thị trường Việt nam

Đọc thêm SKIOLD