Chúng tôi đang mở rộng tại Úc

Chúng tôi đã mua thêm đất và mở rộng các cơ sở hiện có

Sự phát triển của thị trường Úc, và chiến lược của SKIOLD để gần với các thị trường cốt lõi, đã dẫn tới việc mở rộng hơn nữa các cơ sở ở Úc. SKIOLD VMS đã bắt đầu xây dựng mở rộng kho và văn phòng hiện tại. Chúng tôi tăng gấp đôi quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm của công ty tại Úc và Châu Đại Dương. Địa phương hóa là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Tập đoàn SKIOLD trong việc gần gũi với thị trường nòng cốt và người tiêu dùng, nhằm cung cấp các sản phẩm của SKIOLD trên toàn thế giới.


 Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt