Địa chỉ văn phòng mới

Ho Chi Minh City

Hy vọng sẽ gặp bạn ở đó


SKIOLD VIETNAM
Unit 2405, 24th floor, Pearl Plaza Building 
No. 561A Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC, 


Tin tức

Trang trại gà lớn nhất châu

6,278m2 - 130.000 gà thịt mỗi chu kì nuôi

Đọc thêm Trang trại gà / Nhà máy thức ăn

SKIOLD Asia vui mừng thông báo Giám đốc mới của SKIOLD Việt Nam

– Ông Võ Minh Đại Vũ.

Các dòng máy SKIOLD DAMAS PS100 và máy làm sạch SKIOLD DAMAS

Khi điều tuyệt vời tạo nên từ những tin tức nhỏ

Đọc thêm Chế biến hạt