Pilmico

Nhà máy thức ăn

Chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp nhà máy cám hiện đại, đồng bộ với công suất 30 tấn/giờ cho Pilmico.Đây là một nhà máy tiên tiến, bao gồm 2 dãy, mỗi dãy có công suất 15 tấn/giờ để gia tăng năng suất hiện tại của nhà máy. 

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy chế biến hạt – Ukraine

OILYAR chế biến hạt cải dầu, đậu nành và hướng dương

Đọc thêm Chế biến hạt

Chúng rất dài và bạn có thể rút ngắn chúng lại một chút

Tôi sẽ làm cho chúng như những câu chuyện tham khảo trên trang web

Đọc thêm Chế biến hạt / Ngũ cốc

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo