Feed mill solution

Một người chăn nuôi heo lớn của Đan Mạch

Chọn một giải pháp nhà máy thức ăn gia súc từ SKIOLD

Khách hàng đã chọn một nhà máy thức ăn chăn nuôi SKIOLD để kiểm soát chất lượng thức ăn cho lợn của họ. Họ đã chọn một giải pháp tổng thể với hố nạp liệu, nghiền với một máy nghiền đĩa SK5000, máy trộn Unimix, và tất nhiên là máy tính SKIOLD FlexMix.


See how we built a SKIOLD feed mill in only 2 minutes

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo

Nhà máy thức ăn; Việt Thắng Long An

Thức ăn của Đan Mạch

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Trang trại heo- Việt Nam

Trại Việt Thắng Bình Định (Hung Vuong)

Đọc thêm Trang trại heo