Fodermølle løsning hos Langerod svinefarm

Một người chăn nuôi heo lớn của Đan Mạch

Chọn một giải pháp nhà máy thức ăn gia súc từ SKIOLD

Khách hàng đã chọn một nhà máy thức ăn chăn nuôi SKIOLD để kiểm soát chất lượng thức ăn cho lợn của họ. Họ đã chọn một giải pháp tổng thể với hố nạp liệu, nghiền với một máy nghiền đĩa SK5000, máy trộn Unimix, và tất nhiên là máy tính SKIOLD FlexMix.


See how we built a SKIOLD feed mill in only 2 minutes

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy sản xuất thức ăn cho heo - Nga

Đẳng cấp thế giới theo chiều dọc tích hợp sản xuất heo - Otrada

Chế biến hạt Đọc thêm

Nhà máy thức ăn cho gia cầm ở Pháp, Nước Pháp

Chúng tôi đã giảm một nửa lượng thức ăn lãng phí

Nhà máy thức ăn Đọc thêm

Nhà máy thức ăn- Châu Úc

Vui lòng đọc câu chuyện ở đây

Nhà máy thức ăn Đọc thêm