Một giải pháp khác cho chuồng heo đồng bộ ở Norway

Ở Norway, hôm nay đã có hơn 300 nông trại heo với hệ thống cho ăn lỏng được cung cấp từ SKIOLD

SKIOLD đã có nhiều năm cung cấp trang thiết bị chăn nuôi heo cho Nauy, nơi đặc biệt hệ thống cho ăn lỏng là phổ biến. Tổng cộng chúng tôi đã cung cấp hơn 300 giải pháp cho hệ thống cho ăn lỏng đến Na Uy. Gần đây nhất, chúng tôi đã cung cấp một trang trại hoàn chỉnh với thức ăn lỏng và hệ thống thông gió cho 1250 con heo nái.


 


 


 

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy sản xuất thức ăn cho heo - Nga

Đẳng cấp thế giới theo chiều dọc tích hợp sản xuất heo - Otrada

Chế biến hạt Đọc thêm

Nhà máy thức ăn cho gia cầm ở Pháp, Nước Pháp

Chúng tôi đã giảm một nửa lượng thức ăn lãng phí

Nhà máy thức ăn Đọc thêm

Nhà máy thức ăn- Châu Úc

Vui lòng đọc câu chuyện ở đây

Nhà máy thức ăn Đọc thêm