liquid feed tanks

Một giải pháp khác cho chuồng heo đồng bộ ở Norway

Ở Norway, hôm nay đã có hơn 300 nông trại heo với hệ thống cho ăn lỏng được cung cấp từ SKIOLD

SKIOLD đã có nhiều năm cung cấp trang thiết bị chăn nuôi heo cho Nauy, nơi đặc biệt hệ thống cho ăn lỏng là phổ biến. Tổng cộng chúng tôi đã cung cấp hơn 300 giải pháp cho hệ thống cho ăn lỏng đến Na Uy. Gần đây nhất, chúng tôi đã cung cấp một trang trại hoàn chỉnh với thức ăn lỏng và hệ thống thông gió cho 1250 con heo nái.


 


 


 

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo

Nhà máy thức ăn; Việt Thắng Long An

Thức ăn của Đan Mạch

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Trang trại heo- Việt Nam

Trại Việt Thắng Bình Định (Hung Vuong)

Đọc thêm Trang trại heo