Khách hàng rất hài lòng ở Ukraina

SKIOLD đã giao 6 trang trại heo cho cùng một khách hàng

Với các trang trại của SKIOLD và giống heo Đan Mạch, khách hàng mong muốn đạt được kết quả như heo giống "Đan Mạch", kết quả mà ông đạt được với hơn 30 con heo trên mỗi heo nái. Lần thứ sáu SKIOLD đã gửi rất nhiều băng tải từ Đan Mạch đến Ukraina với thiết bị hoàn chỉnh sản xuất trang trại heo. Năm trang trại khác trong khu vực được xây dựng trong những năm qua.


Trong quá trình xây dựng trang trại thứ sáu, SKIOLD cũng đã cung cấp các silô cho chứa 30.000 tấn ngũ cốc và xây dựng lại máy nghiền thức ăn SKIOLD hiện có. Bên cạnh 6 trang trại chăn nuôi heo, khách hàng cũng hoàn thành các khu chứa silo để bảo quản vụ mùa từ 15.000 Ha từ khu vực mạnh mẽ của Kiev. Họ có lò mổ riêng của họ với các cơ sở chế biến riêng, và hơn 20 cửa hàng ở Kiev.


Hệ thống SKYOLD TransPork được thiết kế và phát triển cho môi trường nông trại thô sơ với cáp tải bằng sáng chế đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu mà không bị hư hỏng.


6 nông trại gần Peryaslav-Khmelytskiy từ 2007-16  • Sản lượng: 6 nông trại 1250 nái dây chuyền đầy đủ

  • Dự án: Hệ thống cho ăn

  • Mô tả: TransPork hệ thống cho ăn khô, hệ thống cho ăn Maximat cho heo cai sữa và heo trưởng thành.


 

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo

Nhà máy thức ăn; Việt Thắng Long An

Thức ăn của Đan Mạch

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Trang trại heo- Việt Nam

Trại Việt Thắng Bình Định (Hung Vuong)

Đọc thêm Trang trại heo