Khách hàng chăn nuôi của SKIOLD ở Úc chọn FlexMix

SKIOLD đã bán một nhà máy thức ăn với kiểm soát FlexMix

SKIOLD VMS đã ủy nhiệm một nhà máy trộn tự động SKIOLD hoàn toàn mới cho một lô thức ăn chăn nuôi. Hệ thống sẽ nghiền 5 hạt khác nhau ở những lần nghiền khác nhau, bổ sung protein và khoáng chất, và trộn đều. Nó cũng sẽ tự động cung cấp lương thực cho người chăn nuôi gia súc ở bốn kho khác nhau, có nghĩa là nông dân có thể không làm công việc nuôi trồng trong khi hệ thống của SKIOLD chăn nuôi gia súc..

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy sản xuất thức ăn cho heo - Nga

Đẳng cấp thế giới theo chiều dọc tích hợp sản xuất heo - Otrada

Chế biến hạt Đọc thêm

Nhà máy thức ăn cho gia cầm ở Pháp, Nước Pháp

Chúng tôi đã giảm một nửa lượng thức ăn lãng phí

Nhà máy thức ăn Đọc thêm

Nhà máy thức ăn- Châu Úc

Vui lòng đọc câu chuyện ở đây

Nhà máy thức ăn Đọc thêm