Khách hàng chăn nuôi của SKIOLD ở Úc chọn FlexMix

SKIOLD đã bán một nhà máy thức ăn với kiểm soát FlexMix

SKIOLD VMS đã ủy nhiệm một nhà máy trộn tự động SKIOLD hoàn toàn mới cho một lô thức ăn chăn nuôi. Hệ thống sẽ nghiền 5 hạt khác nhau ở những lần nghiền khác nhau, bổ sung protein và khoáng chất, và trộn đều. Nó cũng sẽ tự động cung cấp lương thực cho người chăn nuôi gia súc ở bốn kho khác nhau, có nghĩa là nông dân có thể không làm công việc nuôi trồng trong khi hệ thống của SKIOLD chăn nuôi gia súc..

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo

Nhà máy thức ăn; Việt Thắng Long An

Thức ăn của Đan Mạch

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Trang trại heo- Việt Nam

Trại Việt Thắng Bình Định (Hung Vuong)

Đọc thêm Trang trại heo