Khách hàng chăn nuôi của SKIOLD ở Úc chọn FlexMix

SKIOLD đã bán một nhà máy thức ăn với kiểm soát FlexMix

SKIOLD VMS đã ủy nhiệm một nhà máy trộn tự động SKIOLD hoàn toàn mới cho một lô thức ăn chăn nuôi. Hệ thống sẽ nghiền 5 hạt khác nhau ở những lần nghiền khác nhau, bổ sung protein và khoáng chất, và trộn đều. Nó cũng sẽ tự động cung cấp lương thực cho người chăn nuôi gia súc ở bốn kho khác nhau, có nghĩa là nông dân có thể không làm công việc nuôi trồng trong khi hệ thống của SKIOLD chăn nuôi gia súc..

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy cám cho heo công suất 22 tấn/giờ

Dự án cánh đồng xanh cho trang trại sản xuất thịt heo với 16000 heo nái

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Nam Viêt & Pilmico

Nhà-máy-thức-ăn

Đọc thêm Nhà-máy-thức-ăn

Nhà máy sản xuất thức ăn cho heo - Nga

Đẳng cấp thế giới theo chiều dọc tích hợp sản xuất heo - Otrada

Đọc thêm Chế biến hạt