Trang trại Fustero Ganadera - Tây Ban Nha

Là khách hàng của SKIOLD từ năm 2008

Fustero Ganadera S.L ở Tây Ban Nha là một khách hàng của SKIOLD từ năm 2008. Hiện tại họ có 2500 heo nái và đang trong quá trình nâng đàn lên đến 3700 heo nái. Họ cũng có 22 trạm cho ăn điện tử ESF quản lý cho ăn khoảng 1600 heo nái mang thai.


“Trạm cho ăn điện tử ESF của chúng tôi từ SKIOLD đã hoạt động 9 năm qua không hề bị lỗi. Việc duy trì tốt và kiểm soát việc cho ăn cho mỗi con heo chạy trơn tru, vì vậy chúng tôi rất hài lòng với giải pháp của SKIOLD thiết kế cho chúng tôi. Cộng với uy tín thương hiệu, kinh nghiệm và độ tin cậy nổi tiếng của họ, chúng tôi đã quyết định sử dụng thiết bị của SKIOLD cho phần nâng cấp trang trại. “

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy sản xuất thức ăn cho heo - Nga

Đẳng cấp thế giới theo chiều dọc tích hợp sản xuất heo - Otrada

Chế biến hạt Đọc thêm

Nhà máy thức ăn cho gia cầm ở Pháp, Nước Pháp

Chúng tôi đã giảm một nửa lượng thức ăn lãng phí

Nhà máy thức ăn Đọc thêm

Nhà máy thức ăn- Châu Úc

Vui lòng đọc câu chuyện ở đây

Nhà máy thức ăn Đọc thêm