Dầu JOJOBA - từ một trong những nhà cung cấp lớn nhất

SKIOLD Damas cung cấp nhà máy lớn cho việc làm sạch và làm khô

SKIOLD Damas đang làm việc trên một nhà máy lớn cho Jojoba Israel Ltd . Họ là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của dầu Jojoba trên thế giới. Họ chiết dầu từ hạt mà không có tiếp xúc với con người và hóa chất, kết quả là một chất lỏng tự nhiên tinh khiết tự nhiên được sử dụng bởi các ngành công nghiệp mỹ phẩm cao cấp trên toàn thế giới.


SKIOLD Damas đã cung cấp nhà kho, làm khô và làm sạch phù hợp với yêu cầu cụ thể của Jojoba Israel. Nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2017.


Dầu Jojoba từ nhà cung cấp lớn nhất thế giới

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Nhà máy sản xuất thức ăn cho heo - Nga

Đẳng cấp thế giới theo chiều dọc tích hợp sản xuất heo - Otrada

Chế biến hạt Đọc thêm

Nhà máy thức ăn cho gia cầm ở Pháp, Nước Pháp

Chúng tôi đã giảm một nửa lượng thức ăn lãng phí

Nhà máy thức ăn Đọc thêm

Nhà máy thức ăn- Châu Úc

Vui lòng đọc câu chuyện ở đây

Nhà máy thức ăn Đọc thêm