Cleaning of Jojoba oil

Dầu JOJOBA - từ một trong những nhà cung cấp lớn nhất

SKIOLD Damas cung cấp nhà máy lớn cho việc làm sạch và làm khô

SKIOLD Damas đang làm việc trên một nhà máy lớn cho Jojoba Israel Ltd . Họ là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của dầu Jojoba trên thế giới. Họ chiết dầu từ hạt mà không có tiếp xúc với con người và hóa chất, kết quả là một chất lỏng tự nhiên tinh khiết tự nhiên được sử dụng bởi các ngành công nghiệp mỹ phẩm cao cấp trên toàn thế giới.


SKIOLD Damas đã cung cấp nhà kho, làm khô và làm sạch phù hợp với yêu cầu cụ thể của Jojoba Israel. Nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2017.


Dầu Jojoba từ nhà cung cấp lớn nhất thế giới

Đây là một vài nghiên cứu điển hình đã chọn

Việt Thắng Bình Định

Đọc thêm Trang trại heo

Nhà máy thức ăn; Việt Thắng Long An

Thức ăn của Đan Mạch

Đọc thêm Nhà máy thức ăn

Trang trại heo- Việt Nam

Trại Việt Thắng Bình Định (Hung Vuong)

Đọc thêm Trang trại heo