On-farm service

SKIOLD is introducing a new service concept

Theo chúng tôi

Hỗ trợ và dịch vụ tại trang trại

Điều này có nghĩa là SKIOLD chịu trách nhiệm phục vụ nhà máy

Khái niệm này cho chủ doanh nghiệp có thời gian tập trung vào những thứ làm gia tăng giá trị cho việc kinh doanh của mình cũng như tối ưu hóa các năng lực cốt lõi. Chủ doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành trang trại, và SKIOLD có chuyên môn trong việc phục vụ các máy móc tiên tiến. Bằng cách thuê các dịch vụ của SKIOLD, chủ doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động vận hành và phát triển trang trại.

LỢI ÍCH TÀI CHÍNH:
Bằng cách thuê dịch vụ của SKIOLD, chủ doanh nghiệp có thể tin chắc chắn rằng nhà máy của họ được duy trì tốt. Các kỹ sư dịch vụ được huấn luyện đặc biệt của SKIOLD thực hiện dịch vụ kiểm tra định kỳ một năm hai lần và bảo trì liên tục. Điều này đảm bảo hoạt động ổn định và tối đa hóa hiệu quả của máy móc, và giảm thời gian dừng tốn kém. Chủ doanh nghiệp chỉ cần trả một mức phí cố định, để làm cho việc tính chi phí hoạt động hàng năm của mình dễ dàng hơn.

Bằng cách chọn các khái niệm dịch vụ tại trang trại của SKIOLD, chủ doanh nghiệp sẽ đạt được năm ưu điểm sau:

  • Độ tin cậy hoạt động cao hơn
  • Tuổi thọ của máy móc và phụ tùng thay thế dài hơn
  • Năng suất cao hơn
  • Giảm giá phụ tùng
  • Giá trị bán hàng cao hơn trên máy móc do bảo trì thường xuyên đảm bảo tuổi thọ dài hơn